10th03
Chào mừng các bạn đến với forum của lớp 10th03. Trang web đang trong quá trình xây dựng nên BQT rất mong các bạn đóng góp công sức cũng như những ý kiến ,ý tưởng để forum ngày càng hoàn thiện hơn . Cảm ơn
10th03

Lap trinh
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửiNgười gửiThời gian
Louboutin booties outlet Quan ly sinh vien mau Post_o10Tue Jan 22, 2013 2:55 pm
fashion CHRISTIAN LOUBOUTIN shoes online Quan ly sinh vien mau Post_o10Tue Jan 22, 2013 2:53 pm
Christian Louboutin Cheap[ Quan ly sinh vien mau Post_o10Tue Jan 22, 2013 2:51 pm
Prada Belt on sale Quan ly sinh vien mau Post_o10Fri Jan 18, 2013 9:09 am
gucci neuen Handtaschen verkaufen Quan ly sinh vien mau Post_o10Fri Jan 18, 2013 9:08 am
Gucci Accessoires für Frauen Quan ly sinh vien mau Post_o10Fri Jan 18, 2013 9:06 am
Christian Louboutin Cheap Quan ly sinh vien mau Post_o10Mon Jan 14, 2013 11:36 am
CHRISTIAN LOUBOUTIN EVENING shoes for cheap Quan ly sinh vien mau Post_o10Mon Jan 14, 2013 11:35 am
Christian Louboutin Daffodile 160mm Quan ly sinh vien mau Post_o10Mon Jan 14, 2013 11:34 am
Christian Louboutin Love Flat Quan ly sinh vien mau Post_o10Sat Jan 12, 2013 9:17 am

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Quan ly sinh vien mau Top_left
Quan ly sinh vien mau
Quan ly sinh vien mau Top_endQuan ly sinh vien mau Collapse_tcat
Quan ly sinh vien mau Icon_minitimeThu Jan 21, 2010 1:19 am

Quan ly sinh vien mau Bgavatar_01Quan ly sinh vien mau Bgavatar_02Quan ly sinh vien mau Bgavatar_03
Quan ly sinh vien mau Bgavatar_04AdminQuan ly sinh vien mau Bgavatar_06
Quan ly sinh vien mau Bgavatar_07Quan ly sinh vien mau Bgavatar_08Quan ly sinh vien mau Bgavatar_09

Admin
Admin
Status:
Admin
Thông Tin Cá Nhân
Bài gửiTiêu đề: Quan ly sinh vien mau
Mình làm còn chưa được hoàn thiện các bạn xem tham khảo nhé có gì cùng thảo luận
Giao Diện và xử lý load lên table
Code:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.util.logging.*;
import java.util.Vector;
import java.util.*;
public class GUI extends Frame implements ActionListener, ItemListener, FocusListener, MouseListener{
      String user,pass;
      Connection con;
      Statement stm;
      ResultSet rst;
      JLabel lbStudentName, lbBirthDay, lbStudentCode, lbKhoa;
      JPanel pnNoth,pnNoth1,pnNoth2, pnWest, pnCenter, pnEast, pnSouth, pnSub;
      JComboBox comboKhoa;
      JTextField txtStudentName, txtStudentCode,txtBirthDay;
      JTable tbdata;
      TextArea Tabletext;
      JButton load,Exit,Insert, Update,Delete;
      JScrollPane scroll;
      public void khoitao(JFrame framGui)
      {
//===================== KHOI TAO BUTTON =====================================         
         load =new JButton("Load");
         load.addActionListener(this);
         Exit=new JButton("Exit");
         Exit.addActionListener(this);
         Insert=new JButton("Insert");
         Insert.addActionListener(this);
         Update=new JButton("Update");
         Update.addActionListener(this);
         Delete=new JButton("Delete");
         Delete.addActionListener(this);
/*====================giao dien top -------------------------------------*/   
         lbStudentName=new JLabel("  Student Name :");
         txtStudentName =new JTextField(15);
         lbBirthDay=new JLabel(" Birth Day :");
         txtBirthDay=new JTextField(15);
         lbStudentCode=new JLabel("  Student Code :");
         txtStudentCode =new JTextField(15);
         lbKhoa=new JLabel("  Department :");
         comboKhoa=new JComboBox();
         comboKhoa.addItemListener(this);
         comboKhoa.addItem("        ");
         
         pnNoth1=new JPanel();
         pnNoth1.setLayout(new GridLayout(2,1));
         pnNoth1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0,102,102)));
         pnNoth1.add(lbStudentName);
         pnNoth1.add(txtStudentName);
         pnNoth1.add(lbStudentCode);
         pnNoth1.add(txtStudentCode);
         
         pnNoth2=new JPanel();
         pnNoth2.setLayout(new GridLayout(2,1));
         pnNoth2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0,102,102)));
         pnNoth2.add(lbBirthDay);
         pnNoth2.add(txtBirthDay);
         pnNoth2.add(lbKhoa);
         pnNoth2.add(comboKhoa);
         
         pnNoth=new JPanel();
         pnNoth.setLayout(new GridLayout(1,2));
         setTitle("THONG TIN TAU CHAY");
         pnNoth.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("----------------------------------- STUDENT INFORMATION ------------------------------------------------"));
         pnNoth.add(pnNoth1);
         pnNoth.add(pnNoth2);
   //--------------------End Top --BeGin GuiCenter------------------------------      
         pnCenter=new JPanel();
         pnCenter.setLayout(new FlowLayout());
         pnCenter.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0,102,102)));
         pnCenter.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(" ------------------------------------------- TABLE MARK ----------------------------------------"));
         pnWest=new JPanel();
         pnWest.setLayout(new FlowLayout());
         pnWest.add(load);
         pnWest.add(Exit);
         pnWest.add(Insert);
         pnWest.add(Update);
         pnWest.add(Delete);
//===================Jscoll panel ===========================
         tbdata=new JTable();
         tbdata.addFocusListener(this);
         tbdata.setEnabled(false);
         scroll=new JScrollPane();
         scroll.setViewportView(tbdata);         
   //-------------------BeGin  FramGui---------------------------      
         framGui=new JFrame();
         framGui.setSize(500,300);
         framGui.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
         setLocation(150,300);
         framGui.add(pnNoth, BorderLayout.NORTH);
         framGui.add(scroll, BorderLayout.CENTER);
         framGui.add(pnWest, BorderLayout.SOUTH);
         framGui.setVisible(true);
//-----------------------End  FramGui---------------------------
      }
      public GUI()
      {
         try{
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
            con=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:QLSV","sa","245057655");
         }catch(ClassNotFoundException e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"False Connection");
            e.printStackTrace();
         }catch(SQLException ec)
         {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"DISS CONNECTION");
            ec.printStackTrace();
         }
         JFrame fr =new JFrame();
         khoitao(fr);
      }
//============================CONNECTION=================================      
      public void connection()
      {   
         String query;
         try{
            query="select MSSV, HTSV, NSSV, KH From DMDSSV";
            stm=con.createStatement();
            rst=stm.executeQuery(query);
            textboxdislay(rst);
            tableDislay(rst);            
            rst.close();
            stm.close();
            con.close();
         }catch(SQLException s){            
         JOptionPane.showMessageDialog(this,"khong mo dc co so du lieu  OK !");
         }
      }
      public void textboxdislay(ResultSet rst)
         throws SQLException
         {
            
         }   
   public Connection getcon()
   {
      return con;
   }
//------------------------------- DO DU LIEU LEN JTable  -------------------------------
      public  void tableDislay(ResultSet rst)
          throws SQLException
      {
            boolean morerecore=rst.next();
            Vector rowsHeader=new Vector();
            Vector columHeader=new Vector();
            Vector datatable=new Vector();
         try{
            String query;
            con=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:QLSV","sa","245057655");
            query="select * From DMDSSV";
            Statement stm=con.createStatement();
            rst=stm.executeQuery("select * from DMDSSV");
            ResultSetMetaData rsmd=rst.getMetaData();
            int socot=rsmd.getColumnCount();
            if(! morerecore)
            {
               JOptionPane.showMessageDialog(this,"No database or don't getdatabase ");
            }
            else{               
               for(int i=1; i<=rsmd.getColumnCount(); i++)
               {
                  columHeader.addElement(rsmd.getColumnName(i));
               }
               DefaultTableModel model=new DefaultTableModel(columHeader, 0);
               tbdata.setModel(model);
            while(rst.next())
            {
               Vector data=new Vector();
               data.addElement(rst.getString("MSSV"));
               data.addElement(rst.getString("HTSV"));
               data.addElement(rst.getString("NSSV"));
               data.addElement(rst.getString("KH"));
               data.addElement(rst.getString("HSV"));
               data.addElement(rst.getString("GTSV"));
               model.addRow(data);
            }   
         }
         }catch(SQLException esql)
         {
            esql.printStackTrace();
         }                  
      }
//==========================GET ROWS ======================================
      public Vector GetRows(ResultSet rst, ResultSetMetaData rsmd)
         throws SQLException
      {
         Vector currentRow =new Vector();
         currentRow=null;
         for(int i=1; i<=rsmd.getColumnCount(); i++){
            switch (rsmd.getColumnType(i)){
               case Types.VARCHAR:currentRow.addElement(rst.getString(i));
               break;
               case Types.INTEGER:currentRow.addElement(new Long(rst.getLong(i)));
               break;
               default:
            }
         }
         return currentRow;
      }
//========================XU LY SU KIEN BUTTON=======================================
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
         if(e.getSource()==Exit)
         {
            System.exit(0);
         }
         if(e.getSource()==load)
         {
            comboKhoa.removeAllItems();
            connection();
         }
      }
      public void
//========================XU LY SU KIEN ITEM=======================================
      public void itemStateChanged(ItemEvent e)
      {
         
      }
      public void focusLost(FocusEvent e)
      {
      }
      public void focusGained(FocusEvent e)
      {
         
      }
}

hàm main
Code:
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.io.*;
import java.awt.Frame;
public class QLSV{
   
    public static void main(String[] args) {
   Frame fr=new Frame();
   GUI gr=new GUI();
  }
}


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Quan ly sinh vien mau BlcQuan ly sinh vien mau Brc

Quan ly sinh vien mauXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
10th03 :: 

Lập Trình Java

 :: 

JAVA NÂNG CAO

 :: 

AWT-SWING

-